Nazwa firmy BHS Sp. z o.o.
Forma prawna Spółka (wpisana w KRS)
NIP 527-22-42-926
KRS brak
REGON 016031695