Demet Sp. z o.o.

Nazwa firmy Demet Sp. z o.o.
Forma prawna brak
NIP 872-24-06-158
KRS 0000418222
REGON 180839881