Nazwa firmy Bayjonn Hotel
Forma prawna brak
NIP 586-20-72-141
KRS brak
REGON 192589423