Nazwa firmy Big Pak S.c.
Forma prawna Konsument (jednoos. dziau0142. lub spu00f3u0142ka cywilna, bez KRS)
NIP 542-28-17-217
KRS brak
REGON 200000258