INFOBOX Spółka z o.o. S.K.A.

Nazwa firmy INFOBOX Spółka z o.o. S.K.A.
Forma prawna Spu00f3u0142ka (wpisana w KRS)
NIP 548-26-61-144
KRS brak
REGON 243040913