Nazwa firmy Hotel Morze
Forma prawna brak
NIP 839-02-00-106
KRS brak
REGON 770522452