Gabinet Stomatologiczny Dentimex

Nazwa firmy Gabinet Stomatologiczny Dentimex
Forma prawna Konsument (jednoos. dziau0142. lub spu00f3u0142ka cywilna, bez KRS)
NIP 676-20-10-000
KRS brak
REGON 356519930