Nazwa firmy IzoMarket
Forma prawna Spółka (wpisana w KRS)
NIP 899-28-79-300
KRS 0000839957
REGON 386003210