Nazwa firmy Szajna
Forma prawna brak
NIP 586-10-53-058
KRS brak
REGON 190945606