Nazwa firmy Zdrowa Stópka
Forma prawna Spółka (wpisana w KRS)
NIP 897-16-79-719
KRS 0000152405
REGON 932890506