Nazwa firmy Butik Luisa
Forma prawna Konsument (jednoos. dziau0142. lub spu00f3u0142ka cywilna, bez KRS)
NIP 556-24-58-735
KRS brak
REGON 363836390