Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP

Nazwa firmy Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP
Forma prawna Konsument (jednoos. dziau0142. lub spu00f3u0142ka cywilna, bez KRS)
NIP 967-03-27-647
KRS brak
REGON 091523425