Paren Sp. z o.o.

Nazwa firmy Paren Sp. z o.o.
Forma prawna Spółka (wpisana w KRS)
NIP 637-21-99-892
KRS 0000670284
REGON 366879810