Nazwa firmy HomePortal
Forma prawna Spu00f3u0142ka (wpisana w KRS)
NIP 937-22-96-763
KRS brak
REGON 242593225