Nazwa firmy Xcel
Forma prawna brak
NIP 548-26-26-219
KRS 0000364235
REGON 241702340