Nazwa firmy Magra
Forma prawna brak
NIP 554-10-04-213
KRS brak
REGON 090384097