Nazwa firmy Sielanka
Forma prawna Konsument (jednoos. dziau0142. lub spu00f3u0142ka cywilna, bez KRS)
NIP 899-22-71-030
KRS brak
REGON 021056286