Nazwa firmy Hotel Dal
Forma prawna brak
NIP 583-25-26-413
KRS 0000075386
REGON 191550287