Nazwa firmy Telima
Forma prawna brak
NIP 645-21-09-106
KRS 0000161550
REGON 273640452