Nazwa firmy EstMed
Forma prawna Konsument (jednoos. dziau0142. lub spu00f3u0142ka cywilna, bez KRS)
NIP 542-14-67-910
KRS brak
REGON 200096809